Nếu một ngày kia
Giận không còn nữa
Chuyện đúng sai
Làm sao phân biệt?
Chuyện bất bình
Sao có thể đấu tranh?
Giận có thật xấu xí?
Có! Đó là khi
Để Giận trộm mất trí khôn

Nếu một ngày kia
Sợ chẳng còn đến chơi
Chuyện hiểm nguy chờ đợi
Làm sao mình lường trước?
Sợ có thật xấu xí?
Có! Đó là lúc
Tựa vào Sợ run rẩy
Mà chẳng dám
Đi đến tận cùng
Để thấy
Một bầu trời xanh hy vọng

Nếu một ngày kia
Chẳng còn Buồn
Giá trị của cuộc sống này
Làm sao mình hiểu được?
Buồn có thật xấu xí?

Nếu ngồi đó ôm Buồn
Mong chờ điều đã mất

Nếu một ngày kia
Chán thành người xa lạ
Làm sao mình biết được
Mình đã giỏi quá rồi?
Và mình cần bứt phá?
Chán có thật xấu xí?

Là khi chỉ mãi
Rong chơi với Lười

Nếu một ngày kia
Tiếc nuối trở nên vô hình
Ai sẽ nhắc nhở mình
Đừng mắc cùng một lỗi?
Tiếc nuối có thật xấu xí?
Có! Là khi
Mãi dằn vặt bản thân.

Nếu một ngày kia
Áy náy trở thành hư không
Chắc mình không thể nào lớn nỗi
Áy náy có thật xấu xí?
Có! Là khi
Để nó gặm nhấm tâm hồn

Nếu một ngày kia
Cô đơn biến mất
Sao mình biết
Trân quý bạn bè?
Cô đơn có thật xấu xí?
Có! Nếu cứ
Xa lánh mọi người

Cảm xúc thật xấu xí
Hay
Cảm xúc thật dễ thương
Câu trả lời là ở bạn

Thao Pham
ICF Professional Certified Coach

#loveYOURemotions