Thông điệp của Hy vọng (tạm dịch từ Hope): I believe the future will be better than the present or the past.

Trong thế giới vài trăm cảm xúc thì Hy vọng là cảm xúc mà mình đã rất ít quan tâm. Chính xác hơn là mình đã né tránh Hy vọng. Mình đã đánh đồng Hy vọng và Kỳ vọng với cái suy nghĩ “Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn”.

Cho đến khi mình nhận ra Hy vọng là cảm xúc có thể giúp mình vượt qua những thời khắc đen tối của Mất hết hy vọng (tạm dịch từ Despair), Khổ sở (tạm dịch từ Misery) và Khiếp sợ (tạm dịch từ Terror).

Mời bạn lắng nghe câu chuyện của mình với Hy vọng. Đây là trải nghiệm mình có được hồi giữa năm 2021 khi Covid còn lộng hành quá chừng làm cho nhà nhà nơm nớp lo sợ. Tuy là “bối cảnh” đã cũ, nhưng mà cũng sẽ hữu ích với những bạn hay bị Lo Sợ lẽo đẽo theo làm bạn hoài.

Theo quan sát của mình trên hành trình coaching và hành trình đi chia sẻ kiến thức về cảm xúc thì khi mình Lo Sợ điều gì đó dai dẳng là do mình không tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn nếu mình phải mất đi một điều gì đó. Nhưng mà có thiệt vậy không? Có Hy vọng làm bạn, góc nhìn của mình sẽ thay đổi hẳn.

Link to Anchor: https://anchor.fm/love-your-emotions/episodes/Episode-19—Hy-vng-Hope-e1nouj9

Link to Voiz FM: https://voiz.vn/play/2207

Link to Spotify: https://open.spotify.com/episode/68xvQ8RaeT383N0ODvNIvx?si=fMkEDeIOQC2uLf8hHmJR0A

Thao Pham
ICF Professional Certified Coach
#loveYOUREmotions

Reference:
Hope: I believe the future will be better than the present or the past.
“The Field Guide to Emotions” by Dan Newby and Curtis Watkins.