Tin vui cho các bạn đang dùng app Voiz FM: Chuỗi podcast Love YOUR Emotions đã có mặt ở ứng dụng sách nói Voiz FM.
Cá nhân mình thích giao diện podcast của Voiz FM vì mình có thể nhanh chóng thấy được tương tác (likes/ comments) và sẽ biết được cần cải thiện ở điểm nào. Phản hồi từ người nghe/ người đọc luôn luôn là tài sản quý giá cho những người viết/ chia sẻ như mình.
Chân thành cảm ơn các bạn ở Voiz FM, đặc biệt là bạn CEO 😉 đã luôn tạo điều kiện và tận tâm hỗ trợ. Mình thật sự biết ơn!