Sợ hay rủ rỉ rù rì những điều thật … đáng sợ: chết, bệnh nan y, thất bại, bị đánh giá… Những điều có khả năng xảy ra và hậu quả thì rõ rành rành.

Một hôm mình đang ngồi chuẩn bị giáo trình cho lớp học mới thì Sợ đến chơi. Mình ngỡ ngàng nhìn nó:

“Lạ lùng nha Sợ. Bạn có nhầm không? Mình đã đứng lớp bao nhiêu là buổi rồi. Mình lại siêu, siêu thích chủ đề này, luôn mong chờ được chia sẻ kiến thức, có gì phải sợ?”

“Lỡ mai bạn chia sẻ xong người ta hiểu kiến thức mà không áp dụng vào thực tế, rồi không thấy hiệu quả bài giảng của bạn thì sao?”

“Thì xem như lớp học đó không thành công chứ sao.”

“Rồi bạn sẽ ra sao? Người ta sẽ không tín nhiệm bạn nữa. Các công ty sẽ không ký hợp đồng mới. Rồi bạn sẽ không được đi chia sẻ chủ đề bạn yêu thích nữa. Rồi không chừng bạn sẽ phải quay lại làm công việc cũ. Đáng sợ nhất là bạn sẽ không được sống cuộc sống mà bạn đang bắt đầu yêu thích lắm rồi”.

Thì ra Sợ rất “giữ của”. Hễ nó thấy mình bắt đầu yêu quý, khư khư ôm giữ một điều gì đó là nó bắt đầu sợ mất. Nó sẽ ngày ngày thì thầm bao nhiêu là viễn cảnh đen tối nếu một ngày kia điều đó không còn hiện diện trong cuộc sống của mình nữa.

Nhìn lại những cơn bão lớn đã đi qua đời mình, mình nhận ra mất mát không đáng sợ bằng việc mỗi ngày phải thức dậy cùng những nỗi sợ. Mất mát là cơ hội để mình được bắt đầu một hành trình mới, mở ra một chương mới với nhiều thử thách mới thú vị và đó chính là động lực, là năng lượng của cuộc sống này.

Sợ có đang thức dậy cùng bạn mỗi sáng?
Sợ đang nhắc nhở bạn có thể đánh mất điều gì?
Bạn có sẵn sàng buông bỏ để đón nhận những có hội mới?

Thao Pham
ICF Professional Certified Coach

#loveYOURemotions